't Hart voor iedereen

In 2008 richtten bestuursleden Willemijn en Fiona de vzw op om daklozen en kansarme jongeren in Vlaanderen te helpen. Dit door de organisatie van verschillende fondswervingen en evenementen die grass-roots projecten financieel een steuntje in de rug konden geven. Zo konden zij binnen enkele jaren honderden, zo niet duizenden, daklozen rond het Antwerpse en Brusselse bereiken.

t Hart voor iedereen

Ondertussen leerden zij ook mensen kennen. Mensen met ieder een eigen verhaal. En maar al te vaak kwamen stress, onmacht en onvermogen terug als rode draad en reden waarom iemand afdaalde in armoede. De impact van psychosociale problemen is niet te onderschatten. Tel hier een gebrek aan een sociaal of familiaal vangnet bij op en het uitzicht is al snel verloren.

Na de derde burn-out van Willemijn begon het te dagen: kansarmoede bestaat op vele niveaus.

Oriëntatiestudie door Trendwolves

Oriëntatiestudie door Trendwolves in opdracht van 't hART voor iedereen vzw

Bekijk hier de studie